Vysoké školy: Ktorí absolventi sú najžiadanejší?

, 17.10.2017 06:00
študenti
Štatisticky na Slovensku študuje na 35 vysokých školách približne 156-tisíc študentov. Autor:

Najžiadanejšími sú absolventi informatiky, strojárstva a ekonomiky. Najlepšie uplatnenie na trhu práce majú informatici. Z humanitných smerov sú najviac žiadaní ekonómovia.

Atraktivita týchto absolventov je priamo úmerná množstvu pracovných ponúk v tomto odbore, ukázal prieskum spoločnosti Profesia. Nájsť vhodného adepta na IT pozície je v súčasnosti v porovnaní s ostatnými odvetviami najnáročnejšie. Okrem absolventov informačných štúdií je však enormný záujem aj o strojárov a ekonómov. Na porovnanie, kým životopis absolventa ekonomiky si pozreli zamestnávatelia v priemere takmer 6-krát, údaje umelcov zaujímali iba dvoch.

Prieskum ďalej ukázal, že na trhu práce bodujú najmä absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave. Priemerný záujem o absolventov fakúlt Ekonomickej univerzity je tak vyšší ako záujem o všetky technické univerzity na Slovensku. Tie obsadili postupne druhé, tretie a štvrté miesto. Dôvodom jej úspechu by mohlo byť najmä to, že ekonómovia, účtovníci či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej spoločnosti. Platí to aj pre tie firmy, ktoré sa zameriavajú práve na priemyselnú výrobu.

V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt sa prvé miesto nezmenilo. Aj naďalej si najväčší záujem držia vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite. V roku 2015 si životopis takéhoto absolventa pozrelo v priemere takmer 10 firiem. Záujem za 365 dní ešte narástol a momentálne je to vyše 11 spoločností.

V zamestnávateľskom záujme výrazne poskočili absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite. Oproti minuloročnému rebríčku stúpli o šesť miest a o týchto absolventov bol celkovo v roku 2016 vôbec druhý najväčší záujem. Silnou stránkou čerstvo vyštudovaných ekonómov je najmä znalosť cudzích jazykov. Študenti sa počas výučby venujú hneď trom zahraničným rečiam. Znalosť cudzích jazykov je pritom oceňovaná najmä v zahraničných firmách, ktoré pôsobia na Slovensku. Dôležitým faktorom sú doterajšie skúsenosti zamestnávateľov s absolventmi univerzity najmä z hľadiska ich odborných znalostí, ako aj úspešnosť v uplatnení absolventov.

Uplatniť sa na trhu práce po absolvovaní vysokej školy nie je jednoduchá záležitosť. „Práve vhodne zvolená škola môže zásadným spôsobom ovplyvniť budúcu kariéru mladého človeka. Mal by si preto starostlivo rozmyslieť, kam sa hlási a čo mu zvolený študijný odbor prinesie v profesijnom živote,“ upozorňuje podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group Luboš Sirota.

Dopyt zamestnávateľov po absolventoch jednotlivých vysokých škôl sa totiž výrazne líši. Kým o niektorých sa firmy doslova „bijú“, o iných je záujem mizivý. Najväčší je už dlhodobo o ľudí, ktorí ukončili niektorú z technických vysokých škôl. Žiadaní sú najmä absolventi IT a elektrotechnických fakúlt. Z humanitných smerov sú najviac žiadaní ekonómovia.

Na druhom konci rebríčka najžiadanejších absolventov sú tí, ktorí vyštudujú odbory ako environmentálne manažérstvo, manažment verejnej správy, sociálna práca, kulturológia, filozofia a pod. „Nevýhodou týchto odborov je fakt, že ich absolventi si iba ťažko nájdu uplatnenie v súkromnej sfére. Tá totiž tento typ kvalifikácie od svojich zamestnancov vyžaduje iba zriedka.

Absolventi takýchto odborov sú teda odkázaní na hľadanie si práce vo verejnom sektore, ktorý však nedokáže ani zďaleka zamestnať každého, kto tento typ školy ukončí. Mnoho mladých ľudí sa teda musí poobzerať po práci mimo vyštudovaného odboru, čo ich cenu na trhu práce zásadne znižuje,“ vysvetľuje Sirota.

Nepriaznivá situácia sa potom zásadným spôsobom prejavuje aj na výške platu, s ktorým môže mladý človek po skončení školy počítať. Kým absolvent IT odboru bez problémov dostane nástupný plat výrazne presahujúci tisíc eur mesačne, jeho kolega s titulom z menej prestížnej humanitnej školy nemôže rátať ani s priemernou mzdou. „Napríklad absolvent Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zarobí bez problémov vyše 1 500 eur mesačne v hrubom a prácu bude mať s vysokou pravdepodobnosťou už počas školy. Absolvent humanitného odboru typu sociálna práca z menšej VŠ nedostane vo väčšine prípadov ani polovicu a prácu si bude hľadať niekoľko mesiacov,“ upozorňuje Luboš Sirota.

Štatisticky na Slovensku študuje na 35 vysokých školách približne 156-tisíc študentov. Od roku 2014 je to mierny pokles o 11 %. Medzi najviac atraktívne študijné odbory na Slovensku patria: humánne a spoločenské vedy (33 %), ekonomika a podnikový manažment, právo (22 %) , technický smer (25 %). Pracovný trh reaguje na aktuálne trendy a potreby zamestnávateľov nielen v hlavnom meste, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska.

„Bežne sa v praxi stretávame, že až 90 % našich klientov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Zamestnávatelia si z nákladovo atraktívnejších kandidátov časom vychovajú svojich budúcich kľúčových špecialistov. Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva a ekonómie. Naopak, zo strany zamestnávateľov je menší záujem o absolventov pedagogiky, teológie a športu. Platí však, že kandidáti s netechnickým vzdelaním bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

„Momentálne máme takmer 700 otvorených pozícií a pre absolventov viac ako 140 pracovných pozícií vo výrobe, v oblasti HR, IT, financií, marketingu či administratíve,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia. Bratislava a okolie kontinuálne eviduje vysoký dopyt zamestnávateľov po administratívnych pracovníkov v HR, kandidátoch z oblastí zákazníckej podpory, asistentoch v administratíve. Percentuálny pomer otvorených voľných pracovných ponúk v tomto regióne určených pre absolventov vysokých škôl pre ľudí s niekoľkoročnou praxou je 40 ku 60 %.

Ako vyzerá ideálny kandidát, po ktorom je najväčší dopyt? Komunikatívny absolvent s ekonomickým zameraním s angličtinou B2 a ďalší európskym cudzím jazykom, prípadne absolvent s jazykovou kombináciou AJ + NJ na komunikatívnej úrovni B2. V Trenčianskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačoch z odboru manažment kvality a strojárstva, napr. procesný inžinier kvality, technik údržby, konštruktér. Ako vyzerá ideálny kandidát, po ktorom je najväčší dopyt? Absolvent technickej univerzity s ovládaním angličtiny, ideálne s praxou vo výrobnej spoločnosti počas štúdia, s dobrými teoretickými znalosťami z oblasti, v ktorej chce pôsobiť.

V Košickom a Prešovskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačoch o prácu v odbore logistiky, kvality, IT a výroby. Ideálny kandidát by mal mať technické zameranie a ochotu cestovať. Jazykové znalosti, min. angličtiny, sú nevyhnutnosťou. Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja vyhľadávajú pracovné sily z oblasti administratívy, účtovník, obchodný zástupca FMCG, graduate area manager. Za administratívou nezaostávajú ani technické pozície, napr. operátor vo výrobe, optická kontrola, technická obsluha galvanickej linky či pozície v oblasti služieb zákazníkov. Ideálny kandidát je ten, ktorý má technické vzdelanie a ovláda jeden cudzí jazyk.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#absolventi #škola #trh práce #vysoké školy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk