Podľa akých kritérií treba vyberať vysokú školu

, 19.10.2017 06:00
študenti
Voľba konkrétneho študijného programu je pre vaše budúce štúdium asi najzásadnejším krokom. Autor:

Ak máte pochybnosti, pre akú vysokú školu sa rozhodnúť, prečítajte si na základe akých kritérií by ste si mali vybrať.

Ako vybrať konkrétnu školu:

Výber závisí predovšetkým od programu, ktorý chcete študovať, teda od toho, či ho daná škola ponúka, ako aj od mnohých ďalších faktorov, ktoré si ďalej opíšeme. Ďalší výber môžete smerovať dvojakým spôsobom. Buď najprv zvolíte školu podľa globálneho zamerania a budete ďalej zisťovať, aké má fakulty, alebo viete, akú fakultu chcete študovať a budete vyberať školy, ktoré danú fakultu majú.

Ako zvoliť fakultu:

Pre voľbu správnej fakulty je nutné poznať zameranie, ktoré chcete študovať. Ak ho už poznáte, použite zoznam fakúlt na vyhľadanie zodpovedajúcej fakulty. Ak napríklad chcete byť učiteľom, vyhľadajte v zozname pedagogickú fakultu a hneď vidíte, na ktorých univerzitách existuje. Pri každej fakulte nájdete základné kontaktné informácie, odkaz na zoznam programov, ktoré fakulta ponúka, informácie o počtoch prijímaných študentov, o prijímacích skúškach a odkazy na vzorové testy z minulých rokov.

Ako zvoliť študijný program:

Voľba konkrétneho študijného programu je pre vaše budúce štúdium asi najzásadnejším krokom. Voľba študijného programu ovplyvní nielen to, aké predmety budete študovať, ale hlavne vašu budúcu možnosť uplatnenia na trhu práce. Odpovedať si treba na niekoľko zásadných otázok: Aké študijné programy je možné študovať? Aké programy možno študovať na konkrétnej škole alebo fakulte? Na ktorých školách alebo fakultách môžem študovať konkrétny program?

Študijný program vyberajte predovšetkým s ohľadom na obsah programu, študované predmety, dĺžku štúdia, možnosť budúceho uplatnenia v praxi, možnosti nadväzujúceho štúdia, ale aj na to, čo vás baví a v akom povolaní sa budete v budúcnosti cítiť dobre.

Ako zvoliť typ školy:

Súkromná alebo verejná škola? Táto voľba je skôr subjektívna, ale môže byť tiež podstatná. Medzi súkromnou a verejnou školou vyberajte v prípade, že ponúkajú rovnaký program, o ktorý máte záujem. Vyberajte najmä na základe vašej finančnej situácie, a tiež na základe odporúčaní na kvalitu školy.

Na čo si dať pozor:

Poloha školy – Záleží na vás, ako veľmi je tento faktor pre vás dôležitý. Môžete vyberať podľa toho, ako ďaleko je škola od vášho bydliska, aké je dopravné spojenie, aké sú v mieste sídla školy možnosti pre voľný čas. Takmer všetky verejné vysoké školy ponúkajú dostatok miest v študentských internátoch, a tak vzdialenosť školy od vášho bydliska nemusí byť problémom.

Prestíž, referencie – Ak máte možnosť, vypočujte si názor hlavne bývalých alebo súčasných študentov danej školy, tí vám poskytnú najlepší názor na kvalitu výučby a hlavne prístup školy k študentom.

Veľkosť školy – Veľkosť školy môže mať vplyv hlavne na prístup školy k študentom. Môže sa stať, že školy s veľkým počtom študentov sa príliš nevenujú individuálnym potrebám študentov. Na druhej strane veľké školy sú schopné zabezpečiť vyššiu kvalitu výučby vedenej poprednými odborníkmi. To však nemusí byť vždy pravidlom. V tomto prípade dajte skôr na konkrétne referencie.

Ďalšia ponuka súvisiaca so štúdiom – Do rozhodovania o konkrétnej škole môžete tiež zahrnúť jej ponuku mimo študijných a iných aktivít. Zistite si, aké škola poskytuje študentom ubytovanie a stravovanie. Je na škole zázemie pre rôzne športové aktivity? Poskytuje škola študentom prístup k počítačom a internetu? Ponúka zaujímavé voliteľné predmety?

Na čo prihliadať

Radí PhDr. Radomír Masaryk, PhD., z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského

„Mnohí personalisti sú prekvapení, ako ľahkovážne sa mnohí žiaci rozhodujú o ďalšom štúdiu. Často si vyberajú v poslednej chvíli, na základe odporúčania od rodičov či kamarátov. Úlohu zohrajú neraz banálne faktory typu atraktivita sídla školy, blízkosť alebo vzdialenosť od domu či mýty typu "české školy sú lepšie“ alebo „táto škola je ťažká, túto zas urobí každý“. Nemusí to vždy byť tak. Do prvých ročníkov vysokých škôl potom často prichádzajú ľudia, ktorí ani vlastne nevedia, prečo tam sú. Ja by som túto otázku rozdelil na dve podotázky.

Prvou podotázkou je výber odboru a druhou výber konkrétnej školy. Pri výbere odboru by som sa snažil zistiť čo najviac o perspektívach v tejto oblasti. Má napríklad zmysel študovať tlmočníctvo a prekladateľstvo angličtiny v čase, keď po anglicky vedia takmer všetci a väčšinu prekladateľov môže čoskoro nahradiť strojový preklad? Má zmysel študovať odbor, ktorý je na Slovensku mizerne zaplatený, prípadne končí príliš veľa absolventov na príliš málo miest?

Odporúčam pýtať sa ľudí, ktorí v danej oblasti pracujú. Skúsiť si nájsť pár článkov. Zistiť informácie o trendoch v tomto odvetví. A podobne aj k druhej podotázke; pri výbere konkrétnej školy by som sa pýtal absolventov, zašiel sa pozrieť na deň otvorených dverí, skúsil zistiť, aká je v škole atmosféra. Vyhľadal by som si na sociálnej sieti pár študentov tej školy, dohodol si stretnutie s jedným z učiteľov, prišiel sa pozrieť na prednášku. Jednoducho by sa mladý človek mal trochu poobzerať, zisťovať si informácie a časom si urobiť predstavu, čo mu sedí a čo nie."

Neviete sa rozhodnúť?

Rodina a škola: dajte si poradiť aj od rodičov, najmä v tom, aký je trend vo svete, aké odbory majú uplatnenie na trhu práce. Sledujte noviny, časopisy a televíziu, aby ste mali čo najväčší všeobecný prehľad. Pýtajte sa aj učiteľov a spolužiakov, výchovných poradcov. Už počas strednej školy musíte vedieť, či by ste chceli raz pracovať samostatne, teda podnikať, a orientujte sa teda týmto smerom. Na konci strednej školy by ste mali mať prehľad, aké sú šance na uplatnenie po štúdiu, platové podmienky, rôzne ďalšie podmienky na vykonávanie samostatnej praxe. Vysokú školu si mnohí vyberajú aj podľa miesta. Náklady na školy sú vysoké a mnohí rodičia majú problém to utiahnuť. Informujte sa na možnosti brigády, študentskej pôžičky, sociálnych a prospechových štipendií. Možno sa vám podarí preklenúť vzdialenosť a školu doštudovať.

Testy: Viete o sebe, aký ste študent? Niektoré odbory totiž vyžadujú permanentné sústredenie, logické myslenie, iné zasa musíte doslova „odsedieť“ učením sa z učebníc. Ak vás baví tvorivé myslenie, vyberte si technické odbory. Na mnohých vysokých školách technického zamerania sa dnes robia rôzne zaujímavé programy, kde sa vyžaduje nielen logika, ale aj tvorivosť a samostatné myslenie. Pribudli rôzne laboratóriá, kde sa dá skĺbiť veda s praxou a príprava na ňu je zaujímavejšia. To všetko sú však náročné školy, kde budete potrebovať trpezlivosť a vytrvalosť. Na internete okrem iného nájdete aj testy, v ktorých sa môžete otestovať.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoká škola
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk