Prírodné vedy bojujú o záujem študentov

, 30.11.2017 13:00
študenti, veda, voda
O štúdium prírodovedných odborov dnes nie je veľký záujem, študenti si myslia, že humanitné predmety sú ľahšie. Autor:

Začiatkom novembra si v Slovenskej filharmónii prebral Cenu Dionýza Ilkoviča jej prvý laureát. Jozef Smrek je učiteľ matematiky a fyziky v Michalovciach. Jeho študenti z Gymnázia Pavla Horova sa už celé desaťročia zúčastňujú na medzinárodných fyzikálnych súťažiach a neraz na východ Slovenska prinášajú ceny a medaily.

Ocenenie za prácu nad rámec svojich povinností si teraz prevzal aj ich učiteľ. Cena Dionýza Ilkoviča je určená mentorom, ktorí na školách vedú krúžky v prírodovedných predmetoch.

Prvý držiteľ ceny dúfa, že takýto projekt motivuje aj ostatných pedagógov. „Verím, že táto cena pomôže zlepšiť výučbu prírodných vied, že inšpiruje i ďalších učiteľov, kolegov, ktorí sa venujú aj iným predmetom,“ prezradil Smrek. Jeho slová i ocenenie samotné vzbudzujú nádej, že štúdium prírodných vied opäť získa na obľube v záplave študijných odborov. Dnes totiž v porovnaní s humanitnými odbormi ťahá za výrazne kratší koniec.

Nezáujem študentov

Prírodné vedy dlhodobo trpia, najmä na stredných školách, klesajúcim počtom vyučovacích hodín aj nezáujmom študentov. Problém si všíma i docent Martin Plesch zo Slovenskej akadémie vied, ktorý je odborným garantom Ceny Dionýza Ilkoviča. Tvrdí, že na Slovensku je veľa absolventov humanitných odborov, o ktorých na trhu práce nie je záujem, a, naopak, chýbajú absolventi s prírodovedným zameraním.

Prírodné vedy sú pre stredoškolákov často strašiakom, preto radšej volia „humanitnú“ cestu, ktorá sa im zdá na prvý pohľad ľahšia. Plesch si však myslí, že k zlému stavu prispelo aj zrušenie povinnej maturity z matematiky.

„Veľa kolegov na univerzitách trápia upadajúce znalosti maturantov z matematiky alebo fyziky. Prichádzajú na univerzity s oveľa slabšími vedomosťami, ako mali ich predchodcovia. Prispieva k tomu zrejme aj to, že dnes maturita z matematiky nie je povinná. Výsledkom potom je, že máme málo absolventov v oblasti prírodných vied a kvalita ich vedomostí je len priemerná,“ zdôvodnil Plesch.

V kontraste k stavu vzdelávania v prírodovedných odboroch je rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov jednotlivých univerzít. Prieskum v tejto oblasti spravil internetový portál Profesia.sk. Na prvých piatich priečkach sa umiestnili vysoké školy, ktoré majú takmer výhradne technicky zamerané odbory.

Jednou z nich je Slovenská technická univerzita v Bratislave. „Je skvelou vizitkou pre univerzitu, keď sa opakovane potvrdzuje, že o jej absolventov majú firmy najväčší záujem. Vzdelávanie na STU je postavené na teoretickom základe so systémovým prístupom a na špecializácii sa na oblasti, ktoré reálna prax potrebuje,“ uviedol k tomu pre Profesiu.sk rektor STU Robert Redhammer.

Hľadači talentov

Na základných i stredných školách sú, pravdaže, aj talentovaní záujemcovia o prírodné vedy. A učí ich nejeden pedagóg, ktorý pracuje so zápalom. Jozef Smrek je len jedným z desiatok slovenských učiteľov, ktorí pri pokusoch a príkladoch trávia voľný čas. Zbierajú vďaka tomu úspechy na súťažiach doma aj v zahraničí.

„Excelentní študenti z celého Slovenska sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v medzinárodných súťažiach. Prichádzajú však najmä z tých škôl, na ktorých aj za súčasných nežičlivých podmienok pôsobia vynikajúci pedagógovia. Práve oni si zaslúžia náš obdiv a úctu,“ poznamenal Marián Marek, generálny riaditeľ IT spoločnosti PosAm, ktorá je organizátorom Ceny Dionýza Ilkoviča.

Ako z minulého storočia

Medzi nadaných študentov patril aj Tomáš Šolomek, ktorý teraz pôsobí na katedre chémie na Bazilejskej univerzite vo Švajčiarsku. Spomína si na stredoškolské roky, ktoré strávil v Prievidzi, a upozorňuje na iný závažný problém. Hovorí, že na Slovensku sa väčšina predmetov vyučuje veľmi podobne, teda častým memorovaním.

„Aký zmysel má v 21. storočí diktovanie poznámok do zošita? Mladý človek je predsa obklopený hromadou technológií, ktoré sú plné fyziky, chémie či informatiky. Výučba sa musí orientovať na riešenie problémov, experimenty a kritické myslenie. To je napokon i základom humanitných smerov, takže tie podľa môjho názoru na Slovensku trpia rovnako,“ zhodnotil Šolomek.

Štúdium pedagogiky je dnes často pre záujemcov o vysokoškolské štúdium iba akousi poistkou. Vážnosť a úcta, ktorú profesia vzbudzovala, sa vytratili.

„Postavenie učiteľa v spoločnosti sa musí zmeniť. Musíme z neho opäť urobiť prestížne povolanie, ktoré bude lákať tých najlepších – spoločenským postavením, ale aj mzdovým ocenením,“ upozornil Marek. Cena Dionýza Ilkoviča podľa neho vznikla aj preto, aby naštartovala celospoločenskú diskusiu o koncepcii vzdelávania v prírodných vedách, ktorá na Slovensku chýba.

O štúdium prírodovedných odborov nie je dnes na vysokých školách veľký záujem. Mladí ľudia dávajú prednosť humanitným predmetom, ktoré sa im zdajú ľahšie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoké školy #prírodné vedy #Cena Dionýza Ilkoviča
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk