Prestížne školy nemáme. Skôr iba fakulty

, 01.02.2018 07:00
vedec, vedci, laboratórium, výskum, pokus, gén,...
Počet študentov vysokých škôl už dlhší čas klesá. Autor:

Existujú na Slovensku vôbec univerzity, ktoré by sa dali označiť ako prestížne? Odborníci na vzdelávanie sa zhodujú v tom, že hodnotiť kvalitu vysokých škôl na Slovensku nie je jednoduché, lebo aj v rámci jednej inštitúcie býva kvalita väčšinou nevyrovnaná.

Hovoriť o nejakom slovenskom Harvarde alebo Oxforde by preto podľa nich nebolo namieste. Oveľa lepšie sa posudzuje kvalita jednotlivých fakúlt, kde už možno vyzdvihnúť niektoré s vynikajúcimi výsledkami.

Také hodnotenie robila v minulosti Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). Rebríčky zostavovala jedenásť rokov, potom s tým prestala. Posledné hodnotenie zverejnila v novembri 2015. Zahrnula doň celkovo 112 fakúlt – 104 na verejných a osem na súkromných vysokých školách, a to v 11 skupinách odborov. Zakaždým vychádzala z verejne dostupných a overiteľných údajov o vzdelávaní a výskume jednotlivých fakúlt.

Pri hodnotení použila tieto kritériá: 1. vzdelávanie (počty študentov, pedagógov, štruktúra učiteľov), 2. atraktivita štúdia (záujem o štúdium, podiel zahraničných študentov, mobility, nezamestnanosť absolventov), 3. veda a výskum (počty publikácií a citácií, priemerná citovanosť, prípadne závažné umelecké diela), 4. doktorandské štúdium (podiel absolventov, podiel na študentskej populácii, pomer vedeckého výkonu k počtu doktorandov), 5. grantová úspešnosť (domáce a zahraničné granty, celkový príjem z grantov na tvorivého pracovníka).

Výskum ARRA potvrdil známy fakt, že počet študentov vysokých škôl už dlhší čas klesá. Ešte začiatkom milénia sa zvyšoval, no potom nastal prudký pokles. V roku 2007 sa najprv zastavil nárast počtu externých študentov, ktorých vtedy na vysokých školách bolo už takmer 80-tisíc, a do roku 2015 sa znížil skoro o polovicu, na 41-tisíc.

V roku 2009 začal klesať i počet študentov dennej formy vzdelávania. Zatiaľ čo v roku 2008 ich bolo viac ako 215-tisíc, do roku 2015 sa to skresalo takmer o 50-tisíc a nepriaznivý demografický vývoj naznačuje, že v dohľadnom čase nemožno očakávať zmenu.

Neklesal však iba počet študentov, ale aj uchádzačov o štúdium. Vysoké školy začal trápiť zmenšujúci sa záujem oň. Už v roku 2012 sa napríklad podľa ARRA ukázalo, že školy plánovali prijať viac uchádzačov o štúdium, ako sa prihlásilo. V roku 2015 sa na vysoké školy hlásilo len 83 percent z celkového množstva, ktoré mohli prijať. To však školy priviedlo do takej núdze, že sa uchýlili k nelichotivému riešeniu – postupne znižovali náročnosť prijímacích skúšok.

Namiesto výberu to skôr pripomína nábor. Vďaka tomu sa vysoké školy zo 72-percentnej úspešnosti prijatia dostali až na 87-percentnú. Nehovoriac o tom, že niektoré už ani nerobia prijímacie skúšky a umožňujú študovať pomaly každému, kto sa prihlási.

Pokiaľ ide o samotnú kvalitu fakúlt, ARRA zistila, že na čele 11 hodnotených skupín aj v roku 2015 zostali tie, čo sa tam umiestnili v predošlom roku. Niektoré fakulty, ako napríklad Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ekonomická fakulta TUKE či Právnická a Pedagogická fakulta v Trnave, sú vo vedení svojich skupín nepretržite už aspoň päť rokov.

Výskum ARRA odhalil aj ďalšiu zaujímavú vec. „Keď sa pozrieme iba na počet študentov, reálne zapísaných na štúdium, ukáže sa, že momentálne sa na vysoké školy zapisujú menej ako dve tretiny z plánovaného počtu prijatých. Ak si k tomu pripočítame relatívne stabilný počet učiteľov a tiež aj pridelených finančných dotácií, výsledkom je, že už teraz ostáva v prvých ročníkoch nevyužitá výučbová kapacita slovenských vysokých škôl na úrovni viac ako jednej tretiny,“ zhrnuli autori.

Najlepšie fakulty v hodnotených skupinách

Skupina študijná oblasť najlepšia fakulta
technické vedy stavebné inžinierstvo, elektroinžini­erstvo, informatika, elektronika, strojárstvo, chémia a iné technické odbory Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
prírodné vedy matematika, fyzikálne, chemické a biologické vedy a vedy o Zemi a životnom prostredí Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
lekárske vedy medicína, farmaceutické vedy, ošetrovateľstvo a zdravotníctvo Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine
poľnohospodárske vedy poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárna medicína Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
ekonomické vedy ekonómia, manažment a pod. Ekonomická fakulta TU v Košiciach
ostatné spoločenské vedy verejná správa, medzinárodné vzťahy, politicko-ekonomická veda, masmediálna komunikácia a pod. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
filozofické vedy filozofia, história, jazyky, literatúra a pod. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
právne vedy právnické fakulty Právnická fakulta Trnavskej univerzity
pedagogické vedy učiteľstvo, pedagogika a pod. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
teologické vedy teológia, náboženstvo a pod. Teologická fakulta Trnavskej univerzity
umenie hudba, dramatické, filmové a výtvarné umenie Vysoká škola výtvarných umení

Zdroj: Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015, ARRA

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoké školy #školstvo #Kam na vysokú školu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk