Na štúdium si možno požičať aj od štátu

, 05.09.2018 06:00
dievča, študentka, notebook, práca
Ilustračné foto. Autor:

Štúdium na vysokej škole predstavuje pre študenta pomerne vysoké náklady. Pomôcť finančne zvládnuť situáciu môže aj úver, ktorý poskytuje Fond na podporu vzdelávania.

Peniaze vysokoškolákom za splnenia určitých podmienok požičia aj štát prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Ten poskytuje pôžičky nielen študentom vysokých škôl, ale aj pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Najväčšou zmenou oproti minulému roku je zvýšenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4 milióny eur, čo je o 1,3 milióna viac ako v predchádzajúcom akademickom roku.

„Toto zvýšenie bolo možné vďaka efektívnemu hospodáreniu fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch,“ uvádza Fond na podporu vzdelávania v tlačovej správe.

Zároveň v prípade študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia došlo k zvýšeniu maximálnej výšky pôžičky na 2 500 eur a v prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia na 5 000 eur. Maximálna výška pôžičky je teda o 200, respektíve o 500 eur vyššia ako v minulom školskom roku.

Študenti môžu žiadosti o pôžičku predkladať vo dvoch termínoch, a to buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra 2018. Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra fond pôžičku neschváli z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude znovu posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra.

O úver môžu požiadať študenti I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v SR alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program), študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v SR alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program) a študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v SR alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom nie je možné kombinovať pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov.

Pozor však, štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole na Slovensku. Žiadatelia o pôžičku študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané ministerstvom školstva o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (je rovnocenné) na vysokej škole v našej krajine.

Ministerstvo uvádza na svojom webe zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a vo Švajčiarsku na účely posúdenia štúdia v zahraničí. Tento zoznam má platnosť vyššie uvedeného rozhodnutia o rovnocennosti štúdia, preto študenti vysokých škôl uvedených v tomto zozname nemusia rozhodnutie o rovnocennosti štúdia predkladať.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Fond na podporu vzdelávania #ministerstvo školstva #vysoká škola #študentská pôžička
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS