Na ktorú vysokú školu sa hlási najviac uchádzačov?

, 29.01.2019 06:00
VS-velka parik
V prvej päťke fakúlt, kam sa hlási najviac ľudí, sú až tri lekárske. Autor:

Aké šance na prijatie má uchádzač o štúdium? Veľa závisí od toho, aký študijný odbor si vyberie. Sú také, na ktoré školy prijmú všetkých záujemcov, pretože ich je nedostatok, a, naopak, také, kde je veľmi prísny výber a šťastie sa usmeje iba na tretinu či štvrtinu prihlásených.

Veľkým „sitom“ prejdú napríklad uchádzači o štúdium medicíny, o ktoré je už roky mimoriadny záujem. Na Lekársku fakultu UK v Bratislave si pred dvoma rokmi podalo prihlášku až 2 744 ľudí, z ktorých prijali len 761, teda necelých 28 percent. Podobne to dopadlo aj na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tam prijali približne 39, resp. 31 percent záujemcov.

Ako ukazujú štatistiky Centra vedecko-technických informácií SR, na jedného prijatého študenta medicíny pripadajú takmer štyria neprijatí, na zubára dokonca piati. Dostať sa je ťažké i na študijné odbory logopédia, divadelné, tanečné a filmové umenie či štatistika, kde na jedného prijatého študenta pripadajú šiesti až traja zamietnutí.

Na druhej strane stoja študijné odbory, predovšetkým technických smerov, kam sa hlási tak málo uchádzačov, že zoberú každého alebo drvivú väčšinu prihlásených. Takto to pred dvoma rokmi spravili napríklad na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechniky TUKE, na Strojníckej fakulte TUKE alebo na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene (všade 100-percentná úspešnosť prijatia).

Väčšina prihlásených sa dostala i na Stavebnú fakultu STU v Bratislave (89,7 %), Materiálovotechno­logickú fakultu STU v Trnave (94,2 %), Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity (98,3 %), Filozofickú fakultu UKF v Nitre (90,5 %), Právnickú fakultu UK v Bratislave (92,1 %), Prírodovedeckú fakultu UK (89,8 %), Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (98,3 %), Drevársku fakultu TU vo Zvolene (93,5 %), Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity (90,8 %), Technickú fakultu SPU v Nitre (89,5 %) či Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach (94,3 %).

Na ktoré študijné odbory sa hlási najviac uchádzačov

Študijný odbor 2013 2014 2015 2016 2017
učiteľstvo predmetov (v kombináciách) 6 265 5 384 4 826 4 137 3 612
všeobecné lekárstvo 5 301 5 277 4 745 4 275 3 479
ekonomika a manažment podniku 5 445 4 364 3 827 3 271 2 941
predškolská a elementárna pedagogika 2 860 2 517 3 044 3 012 2 780
právo 3 778 2 903 2 422 2 416 2 467
psychológia 3 599 2 994 2 827 2 485 2 315
manažment 3 117 2 554 2 173 2 235 2 031
informatika 2 236 2 293 2 363 2 362 1 893
masmediálne štúdiá 2 528 2 025 1 853 1 925 1 782
ošetrovateľstvo 1 950 2 009 2 090 2 013 1 760
  počet prihlášok
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii. Ide len o uchádzačov so slovenským občianstvom.

Študijné odbory s najväčším počtom prihlášok pripadajúcich na jedno prijatie

Študijný odbor 2013 2014 2015 2016 2017
logopédia 5,09 6,23 7,71 6,20 6,55
divadelné umenie 6,96 6,59 5,05 6,12 6,11
zubné lekárstvo 9,11 9,24 7,68 6,69 5,17
štatistika 3,31 2,90 3,14 3,66 4,00
tanečné umenie 2,97 3,80 3,26 2,70 3,81
všeobecné lekárstvo 6,14 5,45 4,89 4,57 3,73
bezpečnostné verejno-správne služby 3,90 6,00 5,29 3,86 3,50
filmové umenie a multimédiá 3,95 3,79 3,51 2,41 3,00
zdravotnícke a diagnostické pomôcky 1,16 2,00 1,83 1,26 2,91
reštaurovanie 3,07 3,10 2,70 1,86 2,88
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii. Ide len o uchádzačov so slovenským občianstvom.

O aké oblasti je najväčší záujem

skupina študijných odborov 2013 2014 2015 2016 2017
ekonomické vedy 11 247 9 377 8 511 7 621 6 820
zdravotnícke vedy (nelekárske) 3 687 3 983 3 780 3 789 3 387
pedagogické vedy 3 846 3 583 3 522 3 280 2 905
učiteľstvo predmetov (v kombináciách) 4 751 4 110 3 712 3 177 2 819
spoločenské a behaviorálne vedy 5 587 4 464 3 792 3 189 2 809
lekárske vedy 3 707 3 698 3 366 3 086 2 608
informačné a komunikačné technológie* 3 277 3 128 3 096 2 938 2 487
právne vedy 2 456 2 009 1 759 1 833 2 040
strojárstvo a kovospracujúca výroba 2 856 2 461 2 467 2 195 1 994
elektrotechnika 2 838 2 249 2 329 1 870 1 793
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Ide len o občanov SR. Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii. * Do roku 2017 sa odbor volal informatika a výpočtová technika.

Rebríček vysokých škôl s najvyšším počtom prihlášok na štúdium

Vysoká škola 2013 2014 2015 2016 2017
Univerzita Komenského v Bratislave 22 099 19 112 17 148 16 780 14 302
Slovenská technická univerzita v Bratislave 9 299 7 931 7 510 6 407 5 719
Prešovská univerzita v Prešove 6 817 5 905 5 149 5 050 4 957
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 6 332 5 603 5 109 5 239 4 714
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 074 5 548 5 571 4 943 4 177
Technická univerzita v Košiciach 4 836 4 607 4 399 4 235 3 906
Žilinská univerzita v Žiline 5 893 4 654 4 308 4 027 3 805
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 141 4 352 4 151 3 668 3 547
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 453 4 896 4 480 3 605 3 304
Trnavská univerzita v Trnave 3 857 3 368 3 296 3 007 2 571
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii.

Fakulty, kam sa hlási najviac uchádzačov

Fakulta 2013 2014 2015 2016 2017
Lekárska fakulta, UK Bratislava 3 173 3 234 2 945 2 619 2 744
Filozofická fakulta, UK Bratislava 4 050 3 631 2 989 2 699 2 222
Lekárska fakulta, UPJŠ Košice 2 260 2 296 2 115 2 229 2 217
Pedagogická fakulta, UK Bratislava 2 308 1 931 1 612 1 924 1 738
Jesseniova lekárska fakulta, UK Martin 2 323 2 059 2 049 1 911 1 554
Filozofická fakulta, UKF Nitra 2 688 2 228 1 820 1 642 1 355
Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice 1 164 1 250 1 338 1 330 1 286
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava 1 582 1 200 1 206 1 225 1 240
Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava 2 321 1 783 1 460 1 688 1 203
Fakulta zdravotníckych odborov, PU Prešov 869 1 028 1 164 1 153 1 150
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Údaje za minulý rok ešte nie sú k dispozícii. Ide o prihlášky na denné i externé štúdium.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Školské odbory #Kam na vysokú školu #vysokoškolské štúdium
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS