Štúdium na vysokej škole je prípravou na hľadanie práce

, 07.02.2019 06:00
vs, vyber skoly, praca, nezamestnanost
Čo sa týka regiónov, najviac mladých absolventov VŠ bez práce zaznamenali v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trnavskom a v Bratislavskom. Autor:

Dobrá škola by študenta mala nielen baviť, ale aj pripraviť ho na pracovný trh. Stále je totiž veľa študijných odborov, ktorých absolventi po skončení štúdia zostávajú bez práce, lebo po zamestnancoch ich profesie nie je dopyt. Hoci sa o tomto probléme už roky rozpráva, v praxi sa veľa nezmenilo.

Vo všeobecnosti však možno povedať, že vysokoškolský diplom hľadanie práce uľahčuje. Potvrdzuje to i fakt, že kým celková miera nezamestnanosti ku koncu roka 2017 dosiahla úroveň 5,94 percenta, v prípade čerstvých absolventov to bolo 3,47 percenta.

K 31. decembru 2017 úrady práce evidovali celkovo takmer 2 690 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov vysokých škôl. Medziročne to znamenalo pokles o asi 44 percentuálnych bodov (1 800 nezames­tnaných).

Na úradoch práce končili predovšetkým absolventi, ktorí vyštudovali skupiny odborov ako vojenské a bezpečnostné vedy, poľnohospodársko-lesnícke či spoločenské vedy. Spomedzi absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia mali najnižšiu nezamestnanosť tí, čo ukončili odbory v oblasti zdravotníctva.

Pokiaľ ide o konkrétne školy, najnižšiu mieru absolventskej nezamestnanosti mali podľa Centra vedecko-technických informácií SR absolventi Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.

V evidencii nezamestnaných nemali nikoho, čo však súvisí aj s tým, že ide o veľmi malú školu (za sledované dva roky ju skončilo len 57 absolventov). Na ďalších priečkach sa umiestnila Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, VŠMU a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl

Vysoká škola I. stupeň (%) II. stupeň (%) spolu (%)
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica 0 0 0
Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom 1,96 0 1,23
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1,09 2,01 1,50
Slovenská technická univerzita v Bratislave 0,22 2,80 1,53
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 0,85 1,71
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 1,58 2,25 1,75
Univerzita Komenského v Bratislave 0,77 3,31 2,20
Paneurópska vysoká škola v Bratislave 1,15 3,72 2,49
Žilinská univerzita v Žiline 0,70 4,46 2,51
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,91 4,76 2,57
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 2,20 3,70 2,91
Ekonomická univerzita v Bratislave 0,37 5,52 2,95
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove 0 5,81 3,07
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1,10 5,45 3,18
Technická univerzita v Košiciach 0,68 5,99 3,51
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 0,95 6,49 3,75
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2,38 6,57 3,97
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,65 6,71 4,07
Trnavská univerzita v Trnave 1,90 6,95 4,16
Akadémia umení v Banskej Bystrici 2,75 6,08 4,24
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 0,71 7,77 4,25
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1,59 7,77 4,26
Katolícka univerzita v Ružomberku 2,60 6,52 4,33
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,85 4,66 4,49
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 3,33 5,48 4,51
Akadémia policajného zboru v Bratislave 0,38 11,61 4,56
Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne 2,86 6,68 4,83
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1,68 7,08 4,94
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1,43 8,53 4,99
Technická univerzita vo Zvolene 0,64 9,32 5,08
Prešovská univerzita v Prešove 2,55 10,88 6,14
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 6,67 6,67
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 1,92 19,51 9,68
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 1,73 15,28 10,99
Spolu 1,19 5,76 3,47
Zdroj: Nezamestnanosť absolventov slovenských vysokých škôl, CVTI SR. Pozn.: Údaje za rok 2017.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Kam na vysokú školu #štúdium a práca #vysokoškolské štúdium
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS