Neziskovú organizáciu Akadémia médií založili v roku 2006 Slovenský syndikát novinárov, bývalí predsedovia tejto organizácie PhDr. Július Gembický, PhDr. Ján Füle a PhDr. Zuzana Krútka spolu s vysokoškolskými pedagógmi docentom Jozefom Vatrálom a profesorom Pavlom Horňákom.

V auguste 2011 udelila vláda SR Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie štátny súhlas a už v tom istom roku sa začalo vyučovanie na bakalárskych študijných programoch Mediálna komunikácia a Marketingová komunikácia. V akademickom roku 2012/13 k nim pribudol ďalší bakalársky študijný program – Manažment médií, ktorý má Akadémia médií akreditovaný ako jediná na Slovensku. Od septembra 2013 pribudol aj magisterský študijný program Mediálne štúdiá. V súčasnosti je možné na škole získať tituly Bc., Mgr. a PhDr.

Na škole vyučujú tí  najlepší teoretici – napríklad profesor Samuel Brečka, profesor Pavel Horňák, doc. Eduard Chmelár, doc. Peter Nižňanský, doc. Martin Šmatlák… Na škole učia aj mnohí odborníci, ktorí pôsobili a aj pôsobia v médiách a marketingu – Adela Banášová, Ján Füle, Július Gembický, Zdenko Cho, Róbert Kotian, Roman Lipták, Tom Nicholson, Michal Ruttkay, Michal Tvarožek, Petr Volný…

Študenti robia vlastný internetový magazín AM Report, robia vlastné príspevky s modernou televíznou technikou, pracujú na kampaniach pre partnerov školy – v súčasnosti Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská atlantická komisia a Slovak Telekom.

Viac na www.akademiamedii.sk.

Sídlo školy:

Župné námestie 7
811 03 Bratislava

Kontakt:

Tel: 0905404634
E-mail:

http://www.akademiamedii.sk

Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk