Poslaním Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie.

Sídlo školy:

Sklabinská č. 1
835 17 Bratislava 35

Kontakt:

Tel: 09610 57 444, 09610 57 445
Fax: 09610 59 054
E-mail:

http://www.akademiapz.sk

Akadémia PZ v Bratislave

Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

INZERCIA 27.01.2017 08:00
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk