Na základe udelenia štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola (Uznesenie vlády SR č. 29 zo dňa 19. januára 2011) a priznaných práv o akreditovaných programoch ministrom MŠ SR  poskytujeme od akademického roka 2011/2012 dva bakalárske programy v dennej a externej forme v odbore 2.2.3 Hudobné umenie a od akademického roku 2013/2014 aj dva magisterské študijné programy:

Bakalárske študijné programy:

**1. Hudobná interpretácia a **teória

**2. Hudobná tvorba a **teória

Magisterské študijné programy:

1. Hudobná teória a interpretácia

2. Hudobná teória a tvorba

Sídlo školy:

Botanická 2
969 01 Banská Štiavnica

Kontakt:

Tel: 045/2901206; 0905 520508
E-mail:

http://www.huaja.org

Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk