• Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  • Strojnícka fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Stavebná fakulta
  • Fakulta architektúry
  • Materiálovotechno­logická fakulta; Trnava
  • Fakulta informatiky a informačných technológií
Dátum založenia: 25.06.1937

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 150 000 absol­ventov. Ročne na univerzite študuje v priemere 14 000 študentov vo všetkých stupňoch a formách štúdia na 7 fakultách a univerzitnom ústave, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia.

V roku 2015 bola skončená komplexná akreditácia činností univerzity. Po vyjadrení Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR zostáva Slovenská technická univerzity v Bratislave začlenená ako univerzitná vysoká škola.

STU získala v roku 2012 certifikát ECTS label, ktorý je prestížnym  potvrdením, že  kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Všetky študijne programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kre­ditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.  Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov.

V roku 2013 získala STU pretížne ocenenie DS Label, čo znamená, že dodatok k diplomu vydávaný všetkým absolventom univerzity dvojjazyčne v slo­vensko-anglickom jazyku, spĺňa štandar­d stanovený Európskou komisiou. Poskytuje transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod).

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

Sídlo školy:

Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

Kontakt:

Tel: + 421 917 669 312, 316, 318
Fax: + 421 2 524 99 384
E-mail:

http://www.stuba.sk

Budova FIIT STU v Bratislave

FIIT STU získala akreditáciu, ktorú má Cambridge či Oxford

Domáce 13.02.2018 14:24
Bryndza

Slovenskej bryndzi pomáha veda

Človek 14.05.2017 07:00
študenti

Rektor STU varuje pred odchodom študentov do zahraničia

Domáce 09.05.2017 14:15
MTF STU v Trnave

Študuj na MTF STU so sídlom v Trnave bakalárske štúdium v ak. roku 2017/2018

INZERCIA 24.03.2017 08:00
MTF STU v Trnave

Vyberte si MTF STU v Trnave

INZERCIA 10.03.2017 08:00
MTF STU v Trnave

Prvý cestovateľský festival na MTF STU

INZERCIA 24.02.2017 08:00
Martin Tamajka, študent, STU, výskumník

Umelá inteligencia zo Slovenska hľadá anomálie v mozgu

Človek 23.01.2017 16:06, aktualizované: 24.01.2017 10:50
slovenska technicka univerzita v Bratislave, fakulta informatiky a informacnych technologii

Typický vysokoškolák chce plat 926 eur mesačne

Vysoké školy 17.07.2015 10:00
lieky - nádobky - farmácia

Slovenskí vedci presadili bioplasty aj vo farmakológii

Technológie 14.07.2015 12:17
Robert Redhammer, rektor, Slovenská technická univerzita, STU

Prezident Kiska vymenoval rektora STU Roberta Redhammera

Domáce 11.03.2015 12:05
formula

Slovenskí študenti idú na prestížne preteky s vylepšenou elektroformulou

Technológie 28.01.2015 12:45
Robert Redhammer

Rektorom STU zostáva Robert Redhammer

Domáce 01.12.2014 18:03
motokára, STU

Prvá elektrická motokára na Slovensku vznikla v škole

Ekonomika 20.10.2014 16:38
Shell Eco-marathon

Študenti postavili hyperúsporné auto. Súťažiť budú v Rotterdame

Novinky 08.05.2014 07:00
STU, Pavol Čičák

Málo žien v IT? Odrádza ich matematika a 'divní' muži

Domáce 24.04.2014 17:28
robot, Narodné centrum robotiky,

Študenti STU vyrobia robota na mieru

Domáce VIDEO FOTO 16.04.2014 12:00
robot

Na STU otvárajú Národné centrum robotiky

Domáce 15.04.2014 18:08
klient titul

Študenti narysovali Rómom domy, chatrče menia za 21. storočie

Domáce FOTO VIDEO 29.10.2013 14:00
technik

Študenti sa v Techniku striedajú už 60 rokov

Hudba 18.10.2013 11:41
sosa, vesmir, družica,

Prvá slovenská družica by sa mala objaviť vo vesmíre v roku 2016

Vesmír 07.09.2013 14:41
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk