Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)  v Košiciach bola založená a svoju činnosť začala v akademickom roku 1949/1950. UVLF v Košiciach je jedinou vysokou školou svojho druhu na Slovensku. UVLF bola evalvovaná odbornou komisiu Európskeho spoločenstva v roku 1997 a reevalvovaná v roku 2005. Ako prvá zo slovenských vysokých škôl prešla úspešne komplexnou akreditáciou a bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy. Poskytuje vzdelanie v prvom, druhom, spojenom 1. a 2. a  treťom  stupni vysokoškolského vzdelania.

Sídlo školy:

Komenského 73
041 81 Košice

Kontakt:

Tel: 0908 716 521, 0915 984 003, 0915
Fax: 055/ 298 1132
E-mail:

http://www.uvlf.sk

2a UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrí k 12 najlepším v Európe

INZERCIA 24.01.2017 10:00
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk