Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. Zri­aďovateľom VŠM je City University of Seattle. VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Bellevue, štát Washington, USA. Bakalárske a magisterské štúdium podnikového a znalostného manažmentu a doktorandské štúdium znalostného manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami. VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association).

City University of Seattle (CityU) na Slovensku je pobočkou neštátnej City University of Seattle, so sídlom v štáte Washington, USA, pričom predstvuje najväčšiu pobočku City University of Seattle mimo americký kontinent. City University of Seattle je akreditovaná Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU), pričom v roku 1992 bola americká akreditácia rozšírená aj pre pobočky školy na Slovensku. NWCCU počas svojich návštev Slovenska potvrdila akreditáciu City University of Seattle pre programy na Slovensku. City University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných stáží, výmene pedagógov, v realizácii spoločných vedecko-výskumných projektov a konferencií.

Sídlo školy:

Bezručova 64
911 01 Trenčín

Kontakt:

Tel: 032/6529 337
Fax: 032/6529 337
E-mail:

http://www.vsm.sk

Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk