• Fakulta bezpečnostného inžinierstva
  • Stavebná fakulta
  • Strojnícka fakulta
  • Elektrotechnická fakulta
  • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
  • Fakulta riadenia a informatiky
  • Fakulta humanitných vied
Dátum založenia: 01.10.1953

Počiatky Žilinskej univerzity siahajú do roku 1953, kedy bola založená ako Vysoká škola železničná, v roku 1960 premiestnená do Žiliny a v roku 1980 premenovaná do Vysokú školu dopravy a spojov. V novembri 1996 škola získala štatút univerzity a nový názov Žilinská univerzita. Je zameraná na výchovu vysokokvalifi­kovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied.

Sídlo školy:

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Kontakt:

Tel: 041/513 5151
Fax: 041/513 5051
E-mail:

http://www.uniza.sk

Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk